Выбранные курсы

No products in the cart.

Главная

Օգտագործողի համաձայնագիր

1. Ընդհանուր դրույթներ

Անձնական տվյալների մշակման այս քաղաքականությունը կազմվել է 27.07.2006 թվականի Դաշնային օրենսգրքի պահանջներին համապատասխան: No 152-ՖԶ «Անձնական տվյալների մասին» եւ որոշում է «Skills Up School» (այսուհետ’ Օպերատոր) կողմից վերցված անձնական տվյալների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով անձնական տվյալների մշակման եւ միջոցառումների անցկացման կարգը:

1.1 Օպերատորը իր գործունեության իրականացման համար կարեւորագույն նպատակ եւ պայման է սահմանում մարդու եւ քաղաքացու իրավունքների եւ ազատությունների պահման գործընթացը’ դրանց անձնական տվյալների մշակման, այդ թվում’ անձնական տվյալների, անձնական եւ ընտանեկան գաղտնիքի իրավունքների պաշտպանության համար:</լի>
1.2 Անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ Սույն Օպերատորի քաղաքականությունը (այսուհետ’ Քաղաքականություն) կիրառվում է բոլոր այն տեղեկությունների նկատմամբ, որոնք Օպերատորը կարող է ստանալ https://skillsupschool.ru/ կայքի այցելուների մասին

 

2. Քաղաքականության մեջ օգտագործվող հիմնական հասկացությունները

Անհատական տվյալների ավտոմատ մշակում – համակարգչային տեխնիկայի կիրառմամբ անձնական տվյալների մշակում;

Անձնական տվյալների արգելափակումը անձնական տվյալների մշակման ժամանակավոր դադարեցումն է (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մշակումն անհրաժեշտ է անձնական տվյալների պարզաբանման համար);

Վեբ կայք – գրաֆիկական եւ տեղեկատվական նյութերի հավաքածու, ինչպես նաեւ համակարգչային ծրագրեր եւ տվյալների բազաներ, որոնք ապահովում են դրանց հասանելիությունը համացանցում https://skillsupschool.ru/ ցանցային հասցեում
անձնական տվյալների տեղեկատվական համակարգ – տվյալների բազաներում պարունակվող անձնական տվյալների հավաքածու, եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ եւ տեխնիկական միջոցներ, որոնք ապահովում են դրանց մշակումը,

Անձնական տվյալներ – գործողությունների դետերմինիզացիա, որի արդյունքում անհնար է որոշել, առանց լրացուցիչ տեղեկությունների օգտագործման անձնական տվյալների պատկանելիությունը կոնկրետ Օգտատիրոջը կամ անձնական տվյալների այլ սուբյեկտին,

անձնական տվյալների մշակում – ցանկացած գործողություն (գործարկում) կամ գործողությունների (գործողությունների) հավաքածու, որն իրականացվում է անձնական տվյալների հետ ավտոմատացման գործիքների օգտագործմամբ կամ առանց դրանց օգտագործման, այդ թվում’ հավաքման, ձայնագրման, համակարգման, կուտակման, պահման, պարզաբանման (թարմացման, փոփոխման), հանման, օգտագործման, փոխանցման (տրամադրման, տրամադրման, հասանելիության), դեպերսիայի, արգելափակման, ջնջման, անձնական տվյալների ոչնչացման,

Օպերատոր – պետական մարմին, մունիցիպալ մարմին, իրավաբանական անձ կամ անհատ, անկախ կամ համատեղությամբ անձնական տվյալների մշակումը կազմակերպող եւ (կամ) իրականացնող այլ անձանց հետ, ինչպես նաեւ որոշում է անձնական տվյալների մշակման նպատակները, անձնական տվյալների կազմը, անձնական տվյալները մշակելու, անձնական տվյալների հետ կատարված գործողությունները (գործողությունները),

Անձնական տվյալներ – կայքի կոնկրետ կամ նույնականացնող Օգտատիրոջը ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն վերաբերող ցանկացած տեղեկատվություն https://skillsupschool.ru/
User – կայքի ցանկացած այցելու
անձնական տվյալների ապահովում – գործողություններ, որոնք ուղղված են անձի անձնական տվյալների բացահայտմանը որոշակի անձի կամ անձանց որոշակի շրջանակի,

անձնական տվյալների տարածում – ցանկացած գործողություն, որն ուղղված է անձի տվյալների անորոշ շրջանով (անձնական տվյալների փոխանցում) կամ անսահմանափակ թվով անձանց անձնական տվյալներին ծանոթանալուն, այդ թվում’ զանգվածային լրատվության միջոցներում անձնական տվյալների բացահայտմանը, տեղեկատվության եւ հեռահաղորդակցության ցանցերում տեղայնացմանը կամ անձնական տվյալների հասանելիության ապահովմանը ցանկացած այլ եղանակով,

անձնական տվյալների տարանցիկ փոխադրում – օտարերկրյա պետության տարածք անձնական տվյալների փոխանցում օտարերկրյա պետության լիազոր մարմնին, օտարերկրյա անձին կամ օտարերկրյա իրավաբանական անձին,

Անձնական տվյալների ոչնչացում – ցանկացած գործողություն, որի արդյունքում անձնական տվյալներն անվերադարձ ոչնչացվում են անձնական տվյալների տեղեկատվական համակարգում անձնական տվյալների բովանդակության հետագա վերականգնման անհնարինությամբ եւ (կամ) արդյունքում, որի արդյունքում ոչնչացվում են անձնական տվյալների նյութական փոխադրողները:

 

3. Օպերատորը կարող է մշակել Օգտատիրոջ հետեւյալ անձնական տվյալները

Ազգանուն, ազգանուն, հայրանուն;
Հեռախոսահամար;
Էլեկտրոնային փոստի հասցեն;
Կայքը նաեւ հավաքում եւ մշակում է անանուն տվյալներ այցելուների (այդ թվում նաեւ cookie) մասին՝ օգտագործելով ինտերնետային վիճակագրության ծառայությունները (Yandex Metrika եւ Google Analytics եւ այլք):
Վերոնշյալ տվյալները, որոնք այսուհետ կոչվում են «Քաղաքականություն», միավորված են «Անձնական տվյալներ» ընդհանուր հայեցակարգով:

 

4. Անձնական տվյալների մշակման նպատակները

Օգտատիրոջ անձնական տվյալների մշակման նպատակը քաղաքացիական իրավունքի պայմանագրերի եզրակացությունը, կատարումը եւ դադարեցումն է, Օգտատիրոջը https://skillsupschool.ru/ կայքում պարունակվող ծառայությունների, տեղեկատվության եւ/կամ նյութերի հասանելիության ապահովում, կարգի մանրամասների պարզաբանումը:

Օպերատորն իրավունք ունի նաեւ Ծանուցումներ ուղարկել Օգտատիրոջը նոր ապրանքների եւ ծառայությունների, հատուկ առաջարկների եւ տարբեր միջոցառումների մասին: Օգտատերը միշտ կարող է հրաժարվել տեղեկատվական հաղորդագրություններ ստանալուց՝ էլեկտրոնային նամակ ուղարկելով Օպերատորին privet@skillsupschool.ru էլեկտրոնային փոստի հասցեով, որի վրա նշված է «Հրաժարվել նոր ապրանքների եւ ծառայությունների եւ հատուկ առաջարկների մասին ծանուցելուց»:

Ինտերնետային վիճակագրական ծառայությունների միջոցով հավաքագրված Անանուն Օգտագործողի տվյալները օգտագործվում են կայքում Օգտատերերի գործողությունների մասին տեղեկություններ հավաքելու, կայքի որակը եւ դրա բովանդակությունը բարելավելու համար:

 

5. Անձնական տվյալների մշակման իրավական հիմքերը

Օպերատորը մշակում է Օգտատիրոջ անձնական տվյալները միայն այն դեպքում, երբ դրանք լրացված են եւ / կամ ուղարկվում են Օգտատիրոջ կողմից անկախ https://skillsupschool.ru/ կայքում տեղադրված հատուկ ձեւերի միջոցով: Լրացնելով համապատասխան ձեւաթղթերը եւ / կամ Ուղարկելով Ձեր անձնական տվյալները Օպերատորին, Օգտատերը համաձայն է սույն Քաղաքականության հետ:

Օպերատորը մշակում է Օգտատիրոջ մասին անանուն տվյալներ, եթե դա թույլատրվում է Օգտատիրոջ բրաուզերի պարամետրերում (հնարավորություն է ընձեռնվում cookie-ների պահպանումը եւ JavaScript տեխնոլոգիայի օգտագործումը):

 

6. Անձնական տվյալների հավաքման, պահպանման, փոխանցման եւ այլ տեսակների մշակման կարգը

Օպերատորի կողմից մշակվող անձնական տվյալների անվտանգությունն ապահովվում է անձնական տվյալների պաշտպանության բնագավառում գործող օրենսդրության պահանջների լիարժեք կատարման համար անհրաժեշտ իրավական, կազմակերպական եւ տեխնիկական միջոցառումների իրականացման միջոցով:

Օպերատորը ապահովում է անձնական տվյալների անվտանգությունը եւ ձեռնարկում է բոլոր հնարավոր միջոցները’ բացառելու համար չթույլատրված անձանց անձնական տվյալների հասանելիությունը:

Օգտատիրոջ անձնական տվյալները ոչ մի պարագայում չեն փոխանցվի երրորդ անձանց, բացառությամբ գործող օրենսդրության իրականացման հետ կապված դեպքերի:

Անձնական տվյալներում անճշտությունների հայտնաբերման դեպքում Օգտատերը կարող է դրանք ինքնուրույն թարմացնել’ Օպերատորին ծանուցագիր ուղարկելով Օպերատորի էլեկտրոնային փոստի հասցեին privet@skillsupschool.ru նշելով «Անձնական տվյալների թարմացում»:

Անձնական տվյալների մշակման ժամանակահատվածն անսահմանափակ է: Օգտատերը կարող է ցանկացած ժամանակ հետ վերցնել անձնական տվյալների մշակման իր համաձայնությունը՝ էլեկտրոնային փոստի միջոցով Օպերատորին ուղարկելով ծանուցում Օպերատորի էլփոստի հասցեին privet@skillsupschool.ru նշելով «Անձնական տվյալների մշակման համաձայնության վերաձեւումը»:

 

7. Անձնական տվյալների <տարանցիկ փոխանցում /ուժեղ>

Անձնական տվյալների տարանցիկ տեղափոխման սկսվելուց առաջ օպերատորը պարտավոր է հավաստիանալ, որ օտարերկրյա պետությունը, ում տարածքով ենթադրվում է անձնական տվյալների փոխանցում, ապահովում է անձնական տվյալների սուբյեկտների իրավունքների հուսալի պաշտպանությունը:

Օտարերկրյա պետությունների տարածքում անձնական տվյալների տարանցիկ փոխանցումը, որը չի համապատասխանում վերոնշյալ պահանջներին, կարող է իրականացվել միայն այն դեպքում, երբ առկա է անձնական տվյալների սուբյեկտի գրավոր համաձայնությունը նրա անձնական տվյալների անդրսահմանային փոխանցմանը եւ / կամ պայմանագրի կատարմանը, որին ենթակա են անձնական տվյալները կողմը:

 

8. Վերջնական պարագաներ

Օգտատերն իր անձնական տվյալների մշակման հետ կապված հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի վերաբերյալ կարող է ստանալ ցանկացած պարզաբանումներ’ էլեկտրոնային փոստի միջոցով կապ հաստատելով Օպերատորի հետ privet@skillsupschool.ru:
Այս փաստաթուղթը կարտացոլի Ցանկացած փոփոխություն Օպերատորի անձնական տվյալների մշակման քաղաքականության մեջ: Քաղաքականությունն ուժի մեջ է անժամկետ, մինչեւ այն փոխարինվի նոր տարբերակով: