Выбранные курсы

No products in the cart.

Главная

Առաջարկի համաձայնագիր

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ – ԿԱՆԽԱՎՃԱՐՈՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿ

(Խմբագրվել է 12/01/2023)

 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.1. Սույն փաստաթուղթը 18 տարին լրացած ցանկացած անձի առաջարկում է անհատ ձեռնարկատեր Ազատ Մանսուրյան Նուրգալեեւի (այսուհետ’ Պատվիրատու) հետ ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքել ստորեւ նշված պայմաններով:

1.2. Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիական օրենսգրքի (այսուհետ’ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիական օրենսգիրք) 437-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն’ ստորեւ նշված պայմաններն ընդունելու դեպքում սույն առաջարկն ընդունող անձը դառնում է Հաճախորդ: Այս առումով ուշադիր կարդացեք այս հանրային առաջարկի տեքստը: Եթե դուք համաձայն չեք առաջարկի որեւէ կետի հետ, Հաշտարարը ձեզ առաջարկում է հրաժարվել ծառայություններից օգտվելուց:

1.3. Առաջարկն ընդունելու համար Հաճախորդը պետք է ընտրի ծառայություն կայքում մատուցվող ծառայությունների ցանկից
https://skillsupschool.ru
(այսուհետ’ Կայք), եւ կատարել ամբողջական կամ մասնակի նախվճար, եթե մասնակի նախվճարման հնարավորությունը հետեւում է Կայքում ծառայության նկարագրությանը:

1.4. Վեբկայքում ծառայության լրիվ վճարումը կամ նախապես վճարում կատարելը նշանակում է սույն առաջարկի պայմանների լիարժեք եւ անվերապահ ընդունում եւ Հաճախորդի կողմից ստորեւ նշված պայմանների վերաբերյալ պայմանագրի հաշտարարի հետ եզրակացություն:

1.5. Սույն Համաձայնագիրը, երբ այն իրականացվում է, համարվում է նաեւ ծառայությունների մատուցման մասին ակտ: Մատուցվող ծառայությունների ընդունումը Կատարվում է Հաճախորդի կողմից’ առանց համապատասխան ակտի ստորագրման:

1.6. Պատվիրատուն իրավունք է վերապահում միակողմանիորեն փոփոխել սույն Առաջարկի պայմաններն ու պայմանները առանց Հաճախորդին նախապես ծանուցելու’ հրապարակելով այդ փոփոխությունները Կայքում: Միեւնույն ժամանակ, Կայքում նշված նոր / փոփոխված պայմանները վերաբերում են միայն նոր ավարտվող համաձայնագրերին:

1.7. Պատվիրատուն եւ Հաճախորդն ապահովում են սույն Պայմանագրի եզրակացության եւ կատարման համար անհրաժեշտ իրենց իրավական կարողության փոխադարձ երաշխիքները:

 

 1. ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ ԵՒ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ

2.1. Սույն Առաջարկի նպատակների համար կիրառվում են հետեւյալ տերմինները հետեւյալ իմաստներով.

Առաջարկ – սույն հրապարակային առաջարկի համաձայնագիր Հաճախորդին ծառայությունների մատուցման համար’ հավելավճարով: Վեբ կայք – կայք
https://skillsupschool.ru
որի վրա տեղադրվում է այս Առաջարկը:

Ծառայություններ – Պատվիրատուի կողմից մատուցվող Ծառայություններ, որոնց բովանդակությունն ու պայմանները տրվում են Կայքում, որը Հաճախորդը մտադիր է ստանալ:

Առաջարկի ընդունումը սույն հրապարակային առաջարկի ամբողջական եւ անվերապահ ընդունումն է’ գործողություններ կատարելով Ծառայությունը ստանալու եւ դրա դիմաց վճարելու համար: Հաճախորդ – անձ, ով ընդունել է սույն Առաջարկը դրանում սահմանված պայմաններով եւ պայմաններով:

Համաձայնագիր – Ծառայությունների մատուցման համար Հաճախորդի եւ Հաշտարարի միջեւ կնքված սույն պայմանագիրը, որն ավարտվում է սույն Առաջարկի ընդունման միջոցով:

 1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

3.1. Սույն Առաջարկի առարկան Հաճախորդին տեղեկատվական եւ խորհրդատվական ծառայությունների մատուցումն է, որի նպատակն է զարգացնել իր գեղարվեստական հմտությունները’ համաձայն Կայքի ցանկից Հաճախորդի կողմից ընտրված նկարագրի:

 

 1. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԻՄԱՑ ՎՃԱՐՈՒՄ

4.1. Ծառայության գինը եւ վճարման կարգը նշված են Կայքում: Արժեթղթերը ենթակա են փոփոխման Հաշտարարի հայեցողությամբ: Գինը ֆիքսվում է Հաճախորդի համար նախապես վճարում կատարելուց կամ ամբողջական վճարում կատարելուց հետո:

4.2. Հաճախորդը ձեռնարկում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով եւ ժամկետներում վճարել մատուցված ծառայությունների դիմաց:

4.3. Ծառայությունների դիմաց վճարումը կատարվում է Հաճախորդի կողմից Ավանդատուի հաշվեհամարին փոխանցելու կամ Ավանդատուի դրամարկղում կանխիկ դրամ գանձելու միջնորդությամբ:

4.4. Հաճախորդն իրավունք ունի օգտվելու Կայքում տեղադրված երրորդ անձանց առաջարկներից’ ծառայության համար նախատեսված մաս-մաս վճարումների համար: Հաճախորդի եւ այդ երրորդ անձանց միջեւ առաջանում են բոլոր փուլային պարտավորությունները: Սույն պայմանագրի իրականացման նպատակով հաշվի է առնվում միայն Հաճախորդի կողմից Հաշտարարին փաստացի վճարված գումարի չափը:

4.5. Ծառայությունները մատուցվում են Պատվիրատուի նախապապում կամ առցանց (ինտերնետից օգտվելու) ժամանակ: Ծառայության մատուցման ձեւաչափը եւ այլ պայմանները նշված են Կայքում ծառայության նկարագրության մեջ:

4.6. Իր պարտավորությունները կատարելու համար Հաշտարարն իրավունք ունի առանց Հաճախորդի հետ նախնական համաձայնության ներգրավել ցանկացած երրորդ անձանց: Գործադիրը պատասխանատվություն է կրում նրանց արարքների համար, կարծես դրանք իր սեփականն են։

4.7. Հաճախորդի կողմից պայմանագիրը չեղյալ հայտարարելու դեպքում’ նախքան ծառայության մատուցման սկիզբը.
ա) Հաճախորդի կողմից մասնակի նախվճարման դեպքում Պատվիրատուն վերադարձնում է կատարված մասնակի նախավճարի գումարը
բ) լրիվ վճարման դեպքում – Պայմանագրով վերադարձվում է կատարված հատուցման ամբողջ գումարը:

4.8. Հաճախորդն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ, ծառայության մատուցման ընթացքում, հրաժարվել պայմանագրից: Միեւնույն ժամանակ, Հաճախորդին վերադարձնելու գումարի չափը հաշվարկվում է’ կախված ընտրված ծառայությունից.

4.8.1. Ծառայության համար, որը հաճախորդը ստանում է անհատական ​​ձևաչափով, գումարի վերադարձը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.
A = P – (P / T * N), որտեղ
Ա – գումարը, որը պետք է վերադարձվի Հաճախորդին
P – նախվճարում, որը կատարվում է Հաճախորդի կողմից
T-ն ծրագրված աշխատատեղերի ընդհանուր թիվն է
N – ստուգման համար ուղարկված հանձնարարականների քանակը, պայմանագրի վաղաժամկետ դադարեցման մասին դիմում ներկայացնելու պահին
4.8.2. Ծառայության մյուս բոլոր ձեւաչափերի համար վերադարձը հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով.
A = P – (P / T * N), որտեղ
Ա – գումարը, որը պետք է վերադարձվի Հաճախորդին
P – նախվճարում, որը կատարվում է Հաճախորդի կողմից
T-ն նախատեսված հանդիպումների ընդհանուր թիվն է
N – պայմանագրի վաղաժամկետ դադարեցման մասին դիմում ներկայացնելու պահին անցկացվող հանդիպումների քանակը

4.9. Հաճախորդի նախաձեռնությամբ Պայմանագրի գործողության դադարեցման ամսաթիվը Կապալառուին պայմանագիրը միակողմանի մերժելու մասին դիմում ներկայացնելու ամսաթիվն է: Չօգտագործված ծառայությունների դիմաց գումարի վերադարձը կատարվում է Համաձայնագրի գործողության դադարեցման օրվանից:

4.10. Պայմանագրից միակողմանի դուրս գալու դիմումը պետք է գրավոր լինի և ուղարկվի Կապալառուին էլեկտրոնային փոստով կամ ռուսական փոստով: Պատվիրատուն միջոցներն իրեն վերադարձնելու համար միջոցներն իրականացնում է սույն պայմանագրով սահմանված չափով’ 30 (երեսուն) օրվա ընթացքում: Պայմանագրից միակողմանի դուրս գալու մասին դիմումը պետք է պարունակի Հաճախորդի բանկային մանրամասները:

4.11. Ծառայությունը համարվում է ամբողջությամբ մատուցված և միջոցները ենթակա չեն վերադարձման, եթե ծառայության մատուցման ժամկետը լրացել է, իսկ ծառայության մատուցման ընթացքում Հաճախորդից պայմանագիրը միակողմանի մերժելու դիմում չի ստացվել։ և միջոցների վերադարձ:

4.12. Հաճախորդին դրամական միջոցների վերադարձման պայմանագրով սահմանված պայմաններով պայմանավորված’ դրանց գծով տոկոսներ չեն գանձվում:

4.13. Եթե Հաճախորդը խախտում է ծառայությունների դիմաց վճարման պայմանները, հաշտարարն իրավունք ունի կասեցնելու ծառայությունների մատուցումը կամ միակողմանիորեն դատարանից հրաժարվելու պայմանագիրը կատարելուց:

4.14. Եթե Հաճախորդի մեղքով ծառայությունների մատուցումն անհնար է, հաշտարարի ծառայությունները ենթակա են վճարման ամբողջությամբ (ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ Դաշնության քաղաքացիական օրենսգրքի 781-րդ հոդվածի 2-րդ կետ):

 1. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ

4.1. Պատվիրատուն պարտավոր է ծառայություններ մատուցել Կայքում տեղադրված նկարագրին համապատասխան:

4.2. Հանդիպման չեղարկման դեպքում Պատվիրատուն պարտավորվում է Հաճախորդին ծանուցել իր պահման սահմանված օրվանից ոչ ուշ, քան 1 (մեկ) օր առաջ:

4.3. Հաշտարարի նախաձեռնությամբ հանդիպումը չեղյալ հայտարարելու դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է այն այլ ժամկետով հետաձգելու կամ գումարը Հաճախորդին վերադարձնելու մասին’ իր հաշվին չեղարկված հանդիպման համար:

4.4. Առցանց ծառայություն մատուցելու դեպքում Հաճախորդն ինքնուրույն իրեն ապահովում է այն ամենով, ինչ անհրաժեշտ է միացման համար (ծրագրային ապահովում, ինտերնետից օգտվելու սարքեր, կայուն ինտերնետ կապ եւ այլն): Անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջները սահմանված են Կայքում:

4.5. Պատվիրատուն ձեռնարկում է հաճախորդին տեղեկացնել իր կողմից տեղեկատվության յուրացման մակարդակի մասին:

4.6. Հաճախորդը պարտավոր է ներկա գտնվել բոլոր հանդիպումներին եւ առաջադրանքները կատարել ժամանակին: Հաշտարարը Հաճախորդին տրամադրում է հանդիպումներին մասնակցելու հնարավորություն, եւ համարվում է, որ պատշաճ կերպով կատարել է իր պարտավորությունները Հաճախորդի կողմից այդ հանդիպումների բացթողման դեպքում:

4.7. Պատվիրատուն իրավունք ունի վարել հանդիպումների ձայնային եւ տեսալսողական ձայնագրություններ, որպեսզի վերահսկի հաճախումները եւ սպասարկման որակը:

4.8. Պատվիրատուն իրավունք ունի օգտվել Կայքում դիմումը լրացնելիս Հաճախորդի կողմից տրամադրված ցանկացած անձնական եւ այլ տվյալներից’ նրան տեղեկատվական եւ գովազդային նյութեր ուղարկելու նպատակով: Կայքում թողնելով խնդրանքը՝ Հաճախորդը տալիս է իր համաձայնությունը իր անձնական տվյալների մշակմանը, որպեսզի կատարի սույն համաձայնությունը:

4.9. Կողմերը ձեռնարկում են սույն պայմանագիրը պատշաճ կատարելու եւ դրա չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար պատասխանատվություն են կրում սույն պայմանագրով եւ կիրառելի օրենքով:

4.10. Այն դեպքում, երբ ծառայության մատուցումից հետո 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում Հաճախորդից ոչ մի բողոք չի ստացվել, Հաշտարարի ծառայությունները համարվում են ամբողջությամբ ընդունված առանց որեւէ մեկնաբանությունների:

4.11. Կողմերն ազատվում են սույն պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունները մասնակի կամ լրիվ չկատարելու համար պատասխանատվությունից, եթե այդ ձախողումը եղել է ուժային մաեսխանության հանգամանքների արդյունքում, որոնք առաջացել են պայմանագրի ավարտից հետո՝ արտակարգ դեպքերի արդյունքում, որոնք կողմերը չեն կարող կանխատեսել եւ ոչ էլ կանխել ողջամիտ միջոցներով: Ուժային մաջեուրային հանգամանքները ներառում են այն իրադարձությունները, որոնց վրա կողմերը չեն կարող ազդել եւ որի կատարման համար պատասխանատվություն չեն կրում, օրինակ՝ բնական աղետներ, հասարակական բնույթի արտակարգ իրադարձություններ (պատերազմ, խռովություններ եւ այլն), պետական մարմինների հրամաններ կամ կարգադրություններ, որոնք անհնար են դարձնում դասերի իրականացումը:

 1. ՎԿԱՅԱԿԱՆ

5.1. Ծառայության մատուցումից հետո, եթե իրականացվում է հետեւյալ պայմաններից որեւէ մեկը, տրամադրվում է լրացման վկայական.

ա) հաճախորդը ամբողջությամբ վճարել է ծառայության դիմաց, տիրապետել է նյութի 70% եւ ավելի, կատարել է բոլոր առաջադրանքները եւ ստացել է հետադարձ կապ կուրատորից:
գ) Հաճախորդը ամբողջությամբ վճարել է ծառայության դիմաց, հանձնել եւ պաշտպանել է վերջնական աշխատանքը:

5.2. Հաճախորդն իրավունք ունի վճարել կուրատորի հետ լրացուցիչ հանդիպումների համար, անցնել դրանց միջով եւ ստանալ վկայական:

5.3. Ծառայության ժամկետի ընթացքում բոլոր առաջադրանքները չկատարելու դեպքում Հաճախորդն իրավունք ունի վերջին հանդիպման օրվանից սկսած 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում մատակարարել Պատվիրատուին բաց թողնված առաջադրանքները:

5.4. Պատվիրատուն, Հաճախորդի ընտրությամբ, լրացման վկայականն ուղարկում է նրան էլեկտրոնային փոստով կամ փոխանցում անձամբ:

5.5. Վկայագրի տրամադրման համար անհրաժեշտ իրենց անձնական տվյալների որեւէ փոփոխության դեպքում Հաճախորդը պարտավոր է այդ մասին տեղեկացնել ոչ ուշ, քան 2 (երկու) օրվա ընթացքում’ կուրատորի հետ վերջին հանդիպման օրվանից:

 1. ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

6.1. Պատվիրատուն տեղեկացվում է, որ Պատվիրատուի կողմից տրամադրված բոլոր նյութերը (այդ թվում’ ծրագիրը, տեսագրությունները, գրավոր հանձնարարությունները եւ ցուցադրական նյութերը) պաշտպանված են հեղինակային իրավունքով: Հաճախորդը ձեռնարկում է այդ նյութերը չփոխանցել կամ չտարածել, չօգտագործել շահութաբերության համար:

6.2. Հաճախորդը տեղեկացվում է, որ ըստ Art-ի: Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիական օրենսգրքի 1301-րդ հոդվածով մտավոր սեփականության նկատմամբ իր իրավունքների խախտման դեպքում Հաշտարարն իրավունք ունի 10 հազարից 5 միլիոն ռուբլի գումարի չափով փոխհատուցում պահանջելու’ վճռելով դատարանի որոշմամբ’ խախտման էության հիմքով:

6.3. Հաճախորդը համաձայն է, որ Կապալառուն իրավունք ունի իր կողմից կատարված աշխատանքներից որևէ մեկը տեղադրել իր կայքում կամ տեղեկատվական այլ ռեսուրսներում՝ գովազդի կամ որևէ այլ նպատակների համար (ներառյալ Կապալառուն իրավունք ունի օգտագործել ավարտված աշխատանքները՝ նյութերը տրամադրելու համար: ծառայություններ): Միեւնույն ժամանակ, Պատվիրատուն Հաճախորդին նշում է որպես աշխատանքի հեղինակ:

6.4. Հաճախորդը ձեռնարկում է ոչ մի նպատակով չարտադրել, չկրկնել, պատճենել, վաճառել կամ օգտագործել Ծառայությունների մատուցման հետ կապված իր համար հասանելիք տեղեկատվությունը եւ նյութերը, բացառությամբ անձնական օգտագործման անմիջականորեն Հաճախորդի կողմից’ առանց որեւէ երրորդ անձանց հասանելիության որեւէ ձեւ տրամադրելու:

 1. Միսկելյան

7.1. Կողմերը համակարծիք էին, որ օրենքով նախատեսված բոլոր նշանակալի հաղորդագրությունները կարող են փոխանցվել նրանց կողմից էլեկտրոնային փոստով: Միեւնույն ժամանակ, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, որին պետք է հաղորդագրություններ ուղարկել Հաշտարարին, հետեւյալն է. sale@skillsupschool.ru. Էլեկտրոնային փոստի հասցեն, որին պետք է ուղարկվեն հաղորդագրություններ Հաճախորդին, կայքում դիմումը լրացնելիս նրա կողմից նշված հասցեն է:

7.2. Կողմերը ձեռնարկում են ողջամիտ ժամկետում միմյանց տեղեկացնել հեռախոսահամարի եւ էլեկտրոնային հասցեի փոփոխության մասին:

7.3. Սույն պայմանագրով չկարգավորվող կողմերի հարաբերությունները սահմանվում են Ռուսաստանի Դաշնության գործող օրենսդրության նորմերով:

7.4. Սույն համաձայնագրից բխող բոլոր վեճերը պետք է լուծվեն բողոքարկման ընթացակարգով: Հայցի քննարկման վերջնաժամկետը 10 (տասը) աշխատանքային օր է’ ստացման օրվանից:

7.5. 4. Եթե բողոքարկման ընթացակարգով տարաձայնությունները լուծելն անհնար է, վեճն ուղարկվում է դատարան: Բոլոր վեճերը համարվում են Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում, Հաշտարարի գտնվելու վայրում (այդ թվում, երբ Հաճախորդը գտնվում է Ռուսաստանի սահմաններից դուրս):

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԸ

Անհատ ձեռնարկատեր Նուրգալեեւ Ազատ Մանսուրյան

Գրանցվել է 1999թ. 10-ի միջպետական հարկային ծառայության թիվ 10 որոշմամբ Լենինգրադյան շրջանում՝ ՕԳՐՆ 317470400004401

Address: Սանկտ Պետերբուրգ, Ուրալսկայա str., 1B, BC “Akademia”

Աշխատանքային ժամեր՝ ամեն օր 11:00-ից 22:00

Հեռախոս՝ 8 (812) 565 05 10

Էլ. փոստ՝
sale@skillsupschool.ru

Հավելված Թիվ 1

վճարովի ծառայությունների մատուցման առաջարկի պայմանագրին «Պրոմոուեր ԱՄՈՒԵՐ 2022»

թվագրված է 17.06.2022 ժ.

«SUMMER 2022 Promotion»-ի հիմնական պայմանները

Հրազդանի շրջան՝ 06/17/2022թ. մինչեւ 06/30/2022թ.

Խրախուսման մասնակից (Հաճախորդ) – 18 տարեկանից բարձր ցանկացած ունակ անձ:

Խրախուսման պայմանը մի քանի ծառայությունների գնումն է միաժամանակ (առնվազն 2 (երկու)) կանխավճարի տրամադրման դեպքում’ 20-35%, կախված փաթեթում ծառայությունների քանակից: Հավելյալ զեղչ 20% -ից մինչեւ 35% չի վերաբերում աճուրդին մասնակցող Հաշտարարի առաջարկած փաթեթներին (Փաթեթ “Մասնագիտություն 2D Artist”, Փաթեթ “3D Artist”, Փաթեթ “LITE”, Փաթեթ “Anatomy”).

Հաճախորդը ձեռնարկում է ստորագրությամբ.

 • «Օֆլայն» ձեւաչափով մատուցվող ծառայությունների համար (Սանկտ Պետերբուրգում եւ / կամ Մոսկվայում) ոչ ուշ, քան 08/31/2022թ.
 • «Առցանց» ձեւաչափի ձայնագրման համար սահմանափակումներ չկան:
 • Հաճախորդը ձեռնարկում է ծառայությունների (online/offline ձեւանմուշ) լիարժեք ստացման համար ոչ ուշ, քան 12/31/2023:

Լրացուցիչ պայմաններ.

Զեղչերը չեն կարող միացվել այլ խրախուսումների հետ եւ չեն կիրառվում նախկինում գանձված ծառայությունների նկատմամբ:

Մոսկվայում և Սանկտ Պետերբուրգում օֆլայն ծառայությունների զեղչերը գործում են «2022 թվականի սեպտեմբեր – 2023 թվականի հունվար» ժամանակահատվածի համար։

Պատվիրատուն իրավունք ունի մերժել Հաճախորդին Տրամադրել Պրոմոագրի ժամանակաշրջանում գնված ծառայությունները, եթե գնված ծառայությունները չեն համապատասխանում Հաճախորդի մակարդակին, երբ պորտֆելը համաձայնեցվում է կուրատորի կողմից: Միեւնույն ժամանակ, Հաշտարարը պարտավոր է երաշխավորել Հաճախորդին ավելի հարմար ծառայության անցումը, որը չի գերազանցում Հաճախորդի կողմից նախկինում վճարված ծախսերը’ հաշվի առնելով տրամադրվող զեղչը (տոկոսային արտահայտությամբ):

Հաճախորդն իրավունք ունի 17.06.2022 թվականից մինչեւ 31.12.2023 թվականը ընկած ժամանակահատվածում գնված ծառայությունը փոխարինել մեկ այլով, նախքան ծառայությունը սկսելը, եթե ծառայության գինը չի գերազանցում փոխարինված ծառայության գինը’ հաշվի առնելով Գնորդի կողմից ստացված զեղչը (տոկոսային արտահայտությամբ):

Այլ պայմանները սահմանվում են սակագներով ծառայությունների մատուցման մատուցման մատուցման պայմանագրով:

Հավելված թիվ 2

10/24/2022թ. թիվ 10/24/2022 թվագրմամբ «Պրոմոկրետ «Asynchronous ֆորմատի Բեթա թեստ» վճարովի ծառայությունների մատուցման պայմանագրին:

«Asynchronous Format»-ի «Beta Test of the Asynchronous Format» խթանման հիմնական պայմանները

Բարեկարգման ժամանակահատվածը’ 10/28/2022թ.-ից մինչեւ 12/12/2022թ.:

Խրախուսման մասնակից (Հաճախորդ):18 տարեկանից բարձր ցանկացած ունակ անձ:

Խրախուսման պայմաններ’ 20-47% զեղչով Նոր Asynchronous (անհատական) ձեւաչափի բետա փորձարկման համար ծառայության (մեկ կամ մի քանի) գնում’ կախված գնված ծառայությունից:

Հաճախորդը ձեռնարկում է որոշում ծառայությունն ստանալու սկզբնական ժամանակի վերաբերյալ ոչ ուշ, քան 11.12.2022

Ծառայության մատուցման համար (asynchronous online format) տերմինը մինչեւ 04/25/2023թ. ներառական է:

Լրացուցիչ պայմաններ.

* «Գովազդի «Asynchronous ֆորմատի Бета подлят» ծառայությունների համար գնված ծառայությունների համար լրացուցիչ զեղչեր չեն տրամադրվում:

* Զեղչերը չեն կարող միացվել այլ խրախուսումների հետ եւ չեն կիրառվում նախկինում գնված ծառայությունների նկատմամբ:

Պատվիրատուն իրավունք ունի մերժել Հաճախորդին Տրամադրել Պրոմոագրի ժամանակաշրջանում գնված ծառայությունները, եթե գնված ծառայությունները չեն համապատասխանում Հաճախորդի մակարդակին, երբ պորտֆելը համաձայնեցվում է կուրատորի կողմից: Միեւնույն ժամանակ, Հաշտարարը պարտավոր է երաշխավորել Հաճախորդին ավելի հարմար ծառայության անցումը, որը չի գերազանցում Հաճախորդի կողմից նախկինում վճարված ծախսերը’ հաշվի առնելով տրամադրվող զեղչը (տոկոսային արտահայտությամբ)

Հաճախորդն իրավունք ունի ստանալու ծառայությունը 28.10.2022 թվականից մինչեւ 10.12.2022 թվականը ընկած ժամանակահատվածում: գնված ծառայությունը փոխարինել մեկ այլով, որը նման է «Asynchronous Format Beta Test» պրոգրեստավորման մասնակիցին, եթե ծառայության գինը չի գերազանցում փոխարինված ծառայության գինը՝ հաշվի առնելով Հաճախորդի կողմից ստացված զեղչը (որպես տոկոս): Եթե ծախսը գերազանցում է կատարված վճարումը, Հաճախորդը վճարում է ծախսերի տարբերությունը:

Պայմանագրի դադարեցման պայմանները.

1) Հաճախորդն իրավունք ունի պայմանագրի վավերականության ժամկետի ընթացքում ցանկացած ժամանակ միակողմանիորեն դուրս գալ դատարանից:

2) նստատեղերի քանակը սահմանափակ է: Նախապես վճարում / վճարում կատարելիս Հաշտարարը ձեռնարկում է Հաճախորդի համար տեղ կանխիկացնելու համար: Եթե Հաճախորդը մինչեւ ծառայության սկսելը չեղյալ է համարում պայմանագիրը, Հաճախորդը պարտավորվում է վճարել Պայմանագրով նախատեսված վայրը գանձելու համար.

* մասնակի նախվճարման դեպքում – կատարված մասնակի նախավճարի չափով, բայց ոչ ավելի, քան 5000 (հինգ հազար) ռուբլի,

* ամբողջական նախվճարման դեպքում – ամբողջությամբ նախավճարի գումարի 15% (տասնհինգ տոկոս) չափով:

3) Հաճախորդին վերադարձվելու գումարի չափը, եթե Ծառայությունը ստանալուց հետո Հաճախորդը նախաձեռնում է վերադարձման գործընթաց, հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով.

A = P – (P / T * N), որտեղ

Ա – գումարը, որը պետք է վերադարձվի Հաճախորդին

P – նախվճարում, որը կատարվում է Հաճախորդի կողմից

T-ն ծրագրված աշխատատեղերի ընդհանուր թիվն է

N – պայմանագրի վաղաժամկետ դադարեցման մասին դիմում ներկայացնելու պահին ծրագրում ներառված ստուգման համար ուղարկված հանձնարարականների քանակը

Այլ պայմանները սահմանվում են սակագներով ծառայությունների մատուցման մատուցման մատուցման պայմանագրով:


Հավելված Թիվ 3

ծառայությունների մատուցման առաջարկի պայմանագրին’ «ՍԵՒ ՈՒՐԲԱԹ 2022» կանխավճարի համար

թվագրված 15.11.2022 ժ.

«ՍԵՒ ՈՒՐԲԱԹ 2022»-ի խրախուսման հիմնական պայմանները

Խրախուսման ժամանակահատվածը’ 11/25/2022թ. ժամը 06:00-ից մինչեւ 11/25/2022թ.

Խրախուսման մասնակից (Հաճախորդ):18 տարեկանից բարձր ցանկացած ունակ անձ:

Խրախուսման պայմանները.

Մեկ կամ մի քանի ծառայությունների գնում 10% – 45% զեղչով’ կախված գնված ծառայությունների քանակից: 10%-ից 45% զեղչերը չեն կիրառվում Կոնտրապենտորի կողմից ձեւավորված ծառայությունների փաթեթների նկատմամբ (2D Artist Package, 3D Artist Package, LITE Package, Drawing Master Package):

«ՍԵՒ ՈՒՐԲԱԹ 2022» խրախուսման համար վճարումը կատարվում է https://skillsupschool.ru/salespack/ պաշտոնական կայքում

Վճարման տարբերակներ.

ա) 100% կանխավճար

բ) Skills Up School 50/50 installments (պատվերի գումարի 50% առաջին վճարումը կատարվում է 25.11.2022թ.-ին 23:59-ին, գումարի 50% երկրորդ մասը Հաճախորդի կողմից վճարվում է ոչ ուշ, քան 2022 թվականի դեկտեմբերի 26-ին’ ժամը 23:%/50% ոչ ուշ):

գ) Գործընկեր բանկերից (դիմումը ներկայացվում է ոչ ուշ, քան 2022 թվականի նոյեմբերի 25-ին’ ժամը 23:59-ին),

Վճարման այլ տարբերակներ, incl. հաշտարարին նախկինում վճարված դրամական միջոցների հետ հատուցելը հնարավոր չէ:

Պրոմո կոդերը կիրառվում են առաջին վճարման դեպքում: Միայն գովազդային կոդերի ներմուծման ճշտության համար պատասխանատու են հաճախորդները:

Հիմնական մակարդակից բարձր ծառայություններ գնելու համար անհրաժեշտ է համատեղել Ձեր պորտֆելը Ձեր անձնական մենեջերի հետ: Հիմք ընդունելով պորտֆելի վերանայման արդյունքները’ Հաշտարարը իրավունք է վերապահում Հաճախորդին ուղարկել այլ ծառայություն կամ մակարդակ:

Գնված ծառայությունների համար (առցանց/օֆլայն ֆորմատով) հաճախորդը ձեռնարկում է ոչ ուշ, քան 10/31/2023թ.

Գնված ծառայությունների զեղչն ուժի մեջ է մինչեւ 31.10.2023թ. սկսած 01.11.2023թ., «ՍԵՒ ՈՒՐԲԱԹ 2022» խրախուսման մասով գնված ծառայությունների վրա չծախսված գումարները կարող են կրեդիտագրվել ցանկացած ծառայության դիմաց վճարման դիմաց, ամբողջական ժամկետներում, գրանցման պահին:

Զեղչը տրամադրվում է Հաճախորդին’ “BLACK FRIDAY 2022” Promotion-ի ընթացքում գնված բոլոր ծառայությունների անցման դեպքում:

Լրացուցիչ պայմաններ.

 1. Սակագները չեն կարող միացվել այլ խրախուսումների հետ եւ չեն կիրառվում նախկինում գանձված ծառայությունների նկատմամբ, բացառությամբ Հաշտարարի կողմից տրամադրված գովազդային կոդերի:
 2. «BLACK FRIDAY 2022» promotion-ում շարունակվող զեղչը վավերական չէ:
 3. Պատվիրատուն իրավունք ունի հրաժարվել Գնորդից’ Գնման ժամկետի ընթացքում գնված ծառայությունն ավարտին հասցնելուց, եթե ծառայությունը չի համապատասխանում Հաճախորդին մակարդակի տեսանկյունից, պորտֆելի վերաբերյալ համաձայնության դեպքում: Միեւնույն ժամանակ, Հաշտարարը պարտավոր է երաշխավորել Հաճախորդի համար առավել հարմար ծառայության անցկացման մասին:

Պայմանագրի դադարեցման պայմանները.

 1. Հաճախորդն իրավունք ունի ծառայությունից ստանալու ցանկացած պահի միակողմանիորեն դուրս գալ պայմանագրից:
 2. Վերադարձի հաշվարկը կատարվում է վերադարձման դիմումը ստանալու օրը: Հաճախորդի նախաձեռնությամբ բաց թողնված հանդիպումները համարվում են Հաճախորդի կողմից անցած:
 3. Վերադարձի ծախսը հաշվարկելիս մատուցվող ծառայությունը համարվում է այն ծառայությունը, որի համար գնորդին տրամադրվել է տեղ (տվյալ վայրը հանձնվել է Գնորդին), իսկ ծառայության մատուցումն ավարտվել է վերադարձման դիմումը ստանալու օրը:
 4. «ՍԵՒ ՈՒՐԲԱԹ 2022» պրոմոության վերահաշվառումն իրականացվում է հետեւյալ կերպ.

4.1. Վերադարձի դիմումը մինչեւ ծառայության սկսելը ներկայացվելու դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է ավանդի գումարի ամբողջ գումարը Վերադարձնել Հաճախորդին:

4.2. Եթե վերադարձման դիմումը ներկայացվում է գնվածից առաջին ծառայություն մատուցելու գործընթացում, ապա Գնորդին վերադարձվող գումարի չափը հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով.

A = P – (L+(M/T*N)), որտեղ

Ա – գումարը, որը պետք է վերադարձվի Հաճախորդին

P – Վճարումը կատարվում է Հաճախորդի կողմից

Լ – Բոլոր մատուցված ծառայությունների ընդհանուր ծախսը (զեղչը բացառելը) վերադարձի դիմումը ներկայացնելու օրը:

Մ – Ծառայությունների մատուցման ամբողջ ծախսը (զեղչը չհաշված) այն ծառայությունը, որը տրամադրվում է վերադարձման դիմում ներկայացնելու պահին

T-ն ծառայության համար նախատեսված նշանակումների ընդհանուր թիվն է, որը տրամադրվում է վերադարձի համար դիմելու պահին:

N-ն տեղի ունեցած հանդիպումների քանակն է (այն ծառայությունը, որը տրամադրվում է վերադարձի համար դիմելու պահին):

Վերադարձի գումարը հաշվարկելիս հաշվի է առնվում վերադարձման դիմումի ներկայացման օրը վավեր ծառայության ծախսերը: «ՍԵՒ ՈՒՐԲԱԹ 2022» պրոմոության ներքո տրամադրվող զեղչի բացառում:

Այլ պայմանները սահմանվում են սակագներով ծառայությունների մատուցման առաջարկի համաձայնագրով:

Հավելված թիվ 4

ծառայությունների մատուցման առաջարկի պայմանագրին’ «Էքսպրես փաթեթներ» սակագնային փաթեթի համար

թվագրված 26.03.2023 ժ.

«Էքսպրես փաթեթների» խթանման հիմնական պայմանները

Խրախուսման ժամանակահատվածը՝ 27.03.2023թ. ժամը 00:00-ից մինչեւ 11:00-ն: 59 ր. 09.04.2023

Խրախուսման մասնակից (Հաճախորդ):18 տարեկանից բարձր ցանկացած ունակ անձ:

Խրախուսման պայմանները.

Էքսպրես ծառայությունների փաթեթի գնում 10% -ից մինչեւ 43%, կախված փաթեթում ծառայությունների հագեցվածությունից: Սակագները չեն կիրառվում Հաշտարարի այլ ծառայությունների նկատմամբ’ ինկվիդ: Կոնստրուկտորի կողմից ձեւավորված փաթեթներ (Փաթեթ “2D Artist”, Փաթեթ “3D Artist”, Փաթեթ “LITE”, Փաթեթ “Master of Drawing”).

«Էքսպրես փաթեթներ» խրախուսման ենթակա ծառայությունների դիմաց վճարումը կատարվում է https://sale.skillsupschool.ru/express պաշտոնական կայքում

Վճարման տարբերակներ.

ա) 100% կանխավճար

բ) Գործընկեր բանկերից (դիմումը ներկայացվում է ոչ ուշ, քան 23.59-ին’ 09.04.2023թ.)

Վճարման այլ տարբերակներ, incl. հաշտարարին նախկինում վճարված դրամական միջոցների հետ հատուցելը հնարավոր չէ: Promotion-ում առաջարկվող պրոմո կոդերը չեն կիրառվում փաթեթներն արտահայտելու համար:

Գնված ծառայությունների (առցանց ձեւաչափի) համար հաճախորդը պարտավորվում է գրանցվել ոչ ուշ, քան 08/31/2023թ.:

«Էքսպրես փաթեթների» խթանման ընթացքում Հաճախորդի կողմից գնված ծառայությունների սակագները ուժի մեջ են մինչեւ 08/31/2023թ.:

01.09.2023թ.-ից «Էքսպրես փաթեթների» խթանման մասով գնված ծառայությունների վրա չծախսված գումարները կարող են կրեդիտագրվել ցանկացած ծառայության դիմաց վճարման դիմաց, ամբողջական ժամկետներում, գրանցման պահին:

Զեղչը տրամադրվում է «Էքսպրես փաթեթների» խթանման ընթացքում գնված բոլոր ծառայությունների անցման ենթակա Հաճախորդին:

Լրացուցիչ պայմաններ.

 1. Զեղչերը չեն կարող միացվել այլ խրախուսումների հետ եւ չեն կիրառվում նախկինում գանձված ծառայությունների նկատմամբ:
 2. «Էքսպրես փաթեթներ» խրախուսման մեջ շարունակվող զեղչը չի կիրառվում:
 3. Պատվիրատուն իրավունք ունի հրաժարվել Գնորդից’ Գնման ժամկետի ընթացքում գնված ծառայությունն ավարտին հասցնելուց, եթե ծառայությունը չի համապատասխանում Հաճախորդին մակարդակի տեսանկյունից, պորտֆելի վերաբերյալ համաձայնության դեպքում: Միեւնույն ժամանակ, Հաշտարարը պարտավոր է երաշխավորել Հաճախորդի համար առավել հարմար ծառայության անցկացման մասին:

Պայմանագրի դադարեցման պայմանները.

 1. Հաճախորդն իրավունք ունի ծառայությունից ստանալու ցանկացած պահի միակողմանիորեն դուրս գալ պայմանագրից:
 2. Վերադարձի հաշվարկը կատարվում է վերադարձման դիմումը ստանալու օրը: Հաճախորդի նախաձեռնությամբ բաց թողնված հանդիպումները համարվում են Հաճախորդի կողմից անցած:
 3. Վերադարձի ծախսը հաշվարկելիս մատուցվող ծառայությունը համարվում է այն ծառայությունը, որի համար գնորդին տրամադրվել է տեղ (տվյալ վայրը հանձնվել է Գնորդին), իսկ ծառայության մատուցումն ավարտվել է վերադարձման դիմումը ստանալու օրը:
 4. «Էքսպրես փաթեթներ» սակագնային փաթեթի վերահաշվառումն իրականացվում է հետեւյալ կերպ.

4.1. Մինչեւ ծառայության սկսելը վերադարձման դիմումը ներկայացվելու դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է Ավանդատուին վերադարձնել գանձված գումարի ամբողջ գումարը:

4.2. Եթե վերադարձման դիմումը ներկայացվում է գնվածից առաջին ծառայություն մատուցելու գործընթացում, ապա Գնորդին վերադարձվող գումարի չափը հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով.

A = P – (L+(M/T*N)), որտեղ

Ա – գումարը, որը պետք է վերադարձվի Հաճախորդին

P – Վճարումը կատարվում է Հաճախորդի կողմից

Լ – Բոլոր մատուցված ծառայությունների ընդհանուր ծախսը (զեղչը բացառելը) վերադարձի դիմումը ներկայացնելու օրը:

Մ – Ծառայությունների մատուցման ամբողջ ծախսը (զեղչը չհաշված) այն ծառայությունը, որը տրամադրվում է վերադարձման դիմում ներկայացնելու պահին

T-ն ծառայության համար նախատեսված նշանակումների ընդհանուր թիվն է, որը տրամադրվում է վերադարձի համար դիմելու պահին:

N-ն տեղի ունեցած հանդիպումների քանակն է (այն ծառայությունը, որը տրամադրվում է վերադարձի համար դիմելու պահին):

Վերադարձի գումարը հաշվարկելիս հաշվի է առնվում վերադարձման դիմումը ներկայացնելու օրը վավեր ծառայությունների գինը: «Էքսպրես փաթեթների» խրախուսման ներքո տրամադրվող զեղչի բացառում:

Այլ պայմանները սահմանվում են սակագներով ծառայությունների մատուցման առաջարկի համաձայնագրով:

Հավելված Թիվ 5

Պայմանագրին` վճարովի ծառայությունների առաջարկներ «ԳԱՐՈՒՆ 2023» խթանում 22.05.2023թ.

«SPRING 2023» պրոմոության հիմնական պայմանները

Առաջխաղացման շրջան՝ առավոտյան ժամը 11-ից 00min. 22.05.2023 – մինչեւ 11 տ. 59 ր. 31.05.2023 գ.

Խրախուսման մասնակից (Հաճախորդ):18 տարեկանից բարձր ցանկացած ունակ անձ:

Խրախուսման պայմանները.

Մի քանի ծառայությունների գնում միաժամանակ (առնվազն 2 (երկու)) կանխավճարի տրամադրման դեպքում’ 25% -ից մինչեւ 35%, կախված փաթեթում ծառայությունների քանակից: Հավելյալ զեղչ 25% -ից 35% չի վերաբերում աճուրդին մասնակցող Հաշտարարի կողմից ձեւավորված ծառայությունների փաթեթներին (2D Artist Package, 3D Artist Package, LITE Package, Drawing Master Package, Junior Artist Package), ինչպես նաեւ էքսպրես ծառայություններ:

SPRING 2023 խթանման ենթակա ծառայությունների դիմաց վճարումը կատարվում է https://skillsupschool.ru/vesna2023 պաշտոնական կայքում

Վճարման տարբերակներ.

ա) 100% կանխավճար

բ) Skills Up School 50/50 installments (պատվերի գումարի 50% առաջին վճարումը վճարվում է 2023 թվականի մայիսի 31-ին ժամը 23:59-ին, գումարի 50% երկրորդ մասը Հաճախորդի կողմից վճարվում է ոչ ուշ, քան %/50% ):

գ) Գործընկեր բանկերից (դիմումը ներկայացվում է ոչ ուշ, քան 23.59. 2023 թվականի մայիսի 31-ին),

Վճարման այլ տարբերակներ, incl. հաշտարարին նախկինում վճարված դրամական միջոցների հետ հատուցելը հնարավոր չէ:

Կայքում հրապարակված պրոմո կոդերը quest.skillsupschool.ru կիրառվում են առաջին վճարման դեպքում: Պրոմո կոդի ներմուծման ճշտության համար պատվիրատուները միայն պատասխանատվություն են կրում:

Հիմնական մակարդակից բարձր ծառայություններ գնելու համար անհրաժեշտ է համատեղել Ձեր պորտֆելը Ձեր անձնական մենեջերի հետ: Հիմք ընդունելով պորտֆելի վերանայման արդյունքները’ Հաշտարարը իրավունք է վերապահում Հաճախորդին ուղարկել այլ ծառայություն կամ մակարդակ:

Գնված ծառայությունների անցման համար (առցանց/օֆլայն ձեւաչափով) հաճախորդը պարտավորվում է գրանցվել ոչ ուշ, քան 01.08.2024թ.:

ՍՓՐԻՆԳ 2023-ի խթանման ընթացքում Հաճախորդի կողմից գնված ծառայությունների սակագները ուժի մեջ են մինչեւ 01.08.2024թ.:

02.08.2024թ.-ից ՍԿՍԱԾ SPRING 2023-ի խթանման մասով գնված ծառայությունների վրա չծախսված միջոցները կարող են կրեդիտագրվել ցանկացած ծառայության դիմաց վճարման դիմաց, ամբողջական ժամկետներում, գրանցման պահին:

Զեղչը տրամադրվում է Գնորդին’ ՍՓՐԻՆ 2023 Պրոմոության ընթացքում գնված բոլոր ծառայությունների կատարման դեպքում:

Զեղչը տրամադրվում է Հաճախորդին, որին ենթակա է բոլոր ծառայությունների անցումը մեկ Հաճախորդի կողմից:

Լրացուցիչ պայմաններ.

 1. Սակագները չեն կարող միացվել այլ խրախուսումների հետ եւ չեն կիրառվում նախկինում գանձված ծառայությունների նկատմամբ, բացառությամբ quest.skillsupschool.ru կայքում Հաշտարարի կողմից տրամադրված գովազդային կոդերի:
 2. «SPRING 2023» խթանման մեջ շարունակվող զեղչը հիմնավոր չէ:
 3. Պատվիրատուն իրավունք ունի հրաժարվել Գնորդից’ Գնման ժամկետի ընթացքում գնված ծառայությունն ավարտին հասցնելուց, եթե ծառայությունը չի համապատասխանում Հաճախորդին մակարդակի տեսանկյունից, պորտֆելի վերաբերյալ համաձայնության դեպքում: Միեւնույն ժամանակ, Հաշտարարը պարտավոր է երաշխավորել Հաճախորդի համար առավել հարմար ծառայության անցկացման մասին:

Պայմանագրի դադարեցման պայմանները.

 1. Հաճախորդն իրավունք ունի ծառայությունից ստանալու ցանկացած պահի միակողմանիորեն դուրս գալ պայմանագրից:
 2. Վերադարձի հաշվարկը կատարվում է վերադարձման դիմումը ստանալու օրը: Հաճախորդի նախաձեռնությամբ բաց թողնված հանդիպումները համարվում են Հաճախորդի կողմից անցած:
 3. Վերադարձի ծախսը հաշվարկելիս մատուցվող ծառայությունը համարվում է այն ծառայությունը, որի համար գնորդին տրամադրվել է տեղ (տվյալ վայրը հանձնվել է Գնորդին), իսկ ծառայության մատուցումն ավարտվել է վերադարձման դիմումը ստանալու օրը:
 4. «SPRING 2023» պրոմոության վերահաշվառումն իրականացվում է հետեւյալ կերպ.

4.1. Մինչեւ ծառայության սկսելը վերադարձման դիմումը ներկայացվելու դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է Ավանդատուին վերադարձնել գանձված գումարի ամբողջ գումարը:

4.2. Եթե վերադարձման դիմումը ներկայացվում է գնվածից առաջին ծառայություն մատուցելու գործընթացում, ապա Գնորդին վերադարձվող գումարի չափը հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով.

A = P – (L+(M/T*N)), որտեղ

Ա – գումարը, որը պետք է վերադարձվի Հաճախորդին

P – Վճարումը կատարվում է Հաճախորդի կողմից

Լ – Բոլոր մատուցված ծառայությունների ընդհանուր ծախսը (զեղչը բացառելը) վերադարձի դիմումը ներկայացնելու օրը:

Մ – Ծառայությունների մատուցման ամբողջ ծախսը (զեղչը չհաշված) այն ծառայությունը, որը տրամադրվում է վերադարձման դիմում ներկայացնելու պահին

T-ն ծառայության համար նախատեսված նշանակումների ընդհանուր թիվն է, որը տրամադրվում է վերադարձի համար դիմելու պահին:

N-ն տեղի ունեցած հանդիպումների քանակն է (այն ծառայությունը, որը տրամադրվում է վերադարձի համար դիմելու պահին):

Վերադարձի գումարը հաշվարկելիս հաշվի է առնվում վերադարձման դիմումը ներկայացնելու օրը վավեր ծառայությունների գինը: «SPRING 2023 Promotion» 2023-ի շրջանակներում տրամադրվող զեղչի բացառում:

Այլ պայմանները սահմանվում են սակագներով ծառայությունների մատուցման առաջարկի պայմանագրով

Հավելված թիվ 6

Համաձայնագրին` վճարովի ծառայությունների առաջարկներ «BLACK FRIDAY 2023» խթանում

11/10/2023 -ից

«BLACK FRIDAY 2023» ակցիայի հիմնական պայմանները

Խթանման ժամկետը՝ նոյեմբերի 10, 2023 – նոյեմբերի 30, 2023

Խրախուսման մասնակից (Հաճախորդ):18 տարեկանից բարձր ցանկացած ունակ անձ:

Խրախուսման պայմանները.

Մեկ կամ մի քանի ծառայությունների գնում 10%-ից մինչև 45% զեղչով, կախված գնված ծառայությունների քանակից: Բոլոր ծառայությունների համար գործում են զեղչեր։

«BLACK FRIDAY 2023» ակցիայի վճարումը կատարվում է պաշտոնական կայքում https://skillsupschool.ru/

Վճարման տարբերակներ.

ա) 100% կանխավճար

բ) Ապառիկ Skills Up School %/50% (պատվերի գումարի 50%-ի առաջին վճարումը կատարվում է մինչև 2023թ. նոյեմբերի 30-ի ժամը 23:59-ը, գումարի 50%-ի երկրորդ մասը վճարվում է Հաճախորդի կողմից ոչ ուշ, քան. 2023 թվականի դեկտեմբերի 30-ին, ժամը 23:59-ին):

գ) Ապառիկ պլան գործընկեր բանկերից (հայտը պետք է ներկայացվի ոչ ուշ, քան 2023 թվականի նոյեմբերի 30-ի ժամը 23:59-ը).

Վճարման այլ տարբերակներ, incl. հաշտարարին նախկինում վճարված դրամական միջոցների հետ հատուցելը հնարավոր չէ:

Հիմնական մակարդակից բարձր ծառայություններ գնելու համար անհրաժեշտ է համատեղել Ձեր պորտֆելը Ձեր անձնական մենեջերի հետ: Հիմք ընդունելով պորտֆելի վերանայման արդյունքները’ Հաշտարարը իրավունք է վերապահում Հաճախորդին ուղարկել այլ ծառայություն կամ մակարդակ:

Գնված ծառայությունների զեղչը գործում է.

 • Ծառայությունների փաթեթների համար ( Drawing Master Package, Junior 2D Artist Package, Junior 3D Artist Package, Junior Artist Package for Beginners, From Scratch to Figure Package, Human Drawing Package) – մինչև 30: 06.2025թ Հաճախորդը պարտավորվում է գրանցվել այս ծառայությունների համար մինչև 30-ը: 06.2025թ
 • Մասնագիտությամբ 3D նկարիչ, 2D նկարիչ – մինչև 31.12.2025թ. Հաճախորդը պարտավորվում է գրանցվել այս ծառայությունների համար մինչև 2025 թվականի դեկտեմբերի 31-ը:
 • Այլ ծառայությունների համար՝ մինչև 2024 թվականի հոկտեմբերի 31-ը: Հաճախորդը պարտավորվում է գրանցվել այս ծառայությունների համար մինչև 2024 թվականի հոկտեմբերի 31-ը:

«BLACK FRIDAY 2023» ակցիայի շրջանակներում ձեռք բերված ծառայությունների համար չծախսված միջոցները կարող են հաշվանցվել գրանցման պահին ցանկացած ծառայության վճարման դիմաց՝ ամբողջ արժեքով:

Զեղչը տրամադրվում է Հաճախորդին «BLACK FRIDAY 2023» ակցիայի ընթացքում ձեռք բերված բոլոր ծառայությունների ավարտից հետո: Հաճախորդի նախաձեռնությամբ ծառայություններից հրաժարվելու դեպքում ծառայությունները համարվում են մատուցված լրիվ արժեքով (բացառությամբ զեղչերի) վերադարձի դիմումը ներկայացնելու պահին:

Լրացուցիչ պայմաններ.

 1. «BLACK FRIDAY 2023» ակցիայի զեղչերը չեն կարող համակցվել այլ ակցիաների և հատուկ առաջարկների հետ (բացառություն՝ կուրատորի գովազդային կոդը և անձնական գովազդային կոդը) և չեն տարածվում նախկինում գնված ծառայությունների վրա:
 2. «BLACK FRIDAY 2022» promotion-ում շարունակվող զեղչը վավերական չէ:
 3. Պատվիրատուն իրավունք ունի հրաժարվել Գնորդից’ Գնման ժամկետի ընթացքում գնված ծառայությունն ավարտին հասցնելուց, եթե ծառայությունը չի համապատասխանում Հաճախորդին մակարդակի տեսանկյունից, պորտֆելի վերաբերյալ համաձայնության դեպքում: Միեւնույն ժամանակ, Հաշտարարը պարտավոր է երաշխավորել Հաճախորդի համար առավել հարմար ծառայության անցկացման մասին:

Պայմանագրի դադարեցման պայմանները.

 1. Հաճախորդն իրավունք ունի ծառայությունից ստանալու ցանկացած պահի միակողմանիորեն դուրս գալ պայմանագրից:
 2. Գումարի վերադարձի հաշվարկը կատարվում է վերադարձի դիմումը ստանալու օրը:
 3. Հաճախորդի նախաձեռնությամբ բաց թողնված հանդիպումները համարվում են Հաճախորդի կողմից անցած:
 4. Վերադարձի ծախսը հաշվարկելիս մատուցվող ծառայությունը համարվում է այն ծառայությունը, որի համար գնորդին տրամադրվել է տեղ (տվյալ վայրը հանձնվել է Գնորդին), իսկ ծառայության մատուցումն ավարտվել է վերադարձման դիմումը ստանալու օրը:
 5. «BLACK FRIDAY 2023» ակցիայի համար գումարի վերադարձի հաշվարկ իրականացվում է հետևյալ կերպ.

4.1. Վերադարձի դիմումը մինչեւ ծառայության սկսելը ներկայացվելու դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է ավանդի գումարի ամբողջ գումարը Վերադարձնել Հաճախորդին:

4.2. Ծառայության մատուցման ընթացքում գումարի վերադարձման դիմում ներկայացնելու դեպքում Հաճախորդին վերադարձվող գումարի չափը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.

A = P – (L+(M/T*N)), որտեղ

Ա – գումարը, որը պետք է վերադարձվի Հաճախորդին

P – Վճարումը կատարվում է Հաճախորդի կողմից

Լ – Բոլոր մատուցված ծառայությունների ընդհանուր ծախսը (զեղչը բացառելը) վերադարձի դիմումը ներկայացնելու օրը:

Մ – Ծառայությունների մատուցման ամբողջ ծախսը (զեղչը չհաշված) այն ծառայությունը, որը տրամադրվում է վերադարձման դիմում ներկայացնելու պահին

T-ն ծառայության համար նախատեսված նշանակումների ընդհանուր թիվն է, որը տրամադրվում է վերադարձի համար դիմելու պահին:

N-ն տեղի ունեցած հանդիպումների քանակն է (այն ծառայությունը, որը տրամադրվում է վերադարձի համար դիմելու պահին):

Վերադարձի գումարը հաշվարկելիս հաշվի է առնվում վերադարձման դիմումի ներկայացման օրը վավեր ծառայության ծախսերը: Չհաշված «BLACK FRIDAY 2023» ակցիայի համար նախատեսված զեղչը:

Այլ պայմանները սահմանվում են սակագներով ծառայությունների մատուցման առաջարկի համաձայնագրով: